Nghiên cứu điển hình

DANH SÁCH CHUYÊN GIA
Nguyen_Phu_Nghi.jpg
Nguyễn Phú Nghị

Giám đốc VPI-Labs

 

Phân tích đánh giá tính chất khí mỏ Sư tử Đen North-East, Nam Rồng-Đồi Mồi, Đông Đô, Thiên Ưng nhằm bổ sung cho hệ thống số liệu cơ sở tính chất khí Việt nam...

Phone: 0903880334

Email: nghinp@vpi.pvn.vn

Hoàng Mạnh Tấn

Phó Giám đốc VPI-Labs

 

- Cơ chế lắng đọng và giải pháp cho hệ thống khai thác mỏ Bạch Hổ;
- Nghiên cứu khả năng áp dụng  bơm ép nước khí luân phiên tại mỏ Bạch Hổ...

Phone: 0908158158

Email: tanhm@vpi.pvn.vn

Hoang_Manh_Tan.jpg
Chu_Duc_Quang.jpg
Chu Đức Quang

Phó Giám đốc VPI-Labs

 

Nghiên cứu xác định các phức hệ hóa thạch để chính xác hóa địa tầng trầm tích Đệ Tam vùng Trung tâm và phía Nam bể Sông Hồng...

Phone: 0909745554

Email: quangcd@vpi.pvn.vn