THÀNH TỰU NỔI BẬT
Anh hùng lao động
Anh hùng lao động
Huân chương độc lập hạng 3
Huân chương độc lập hạng 3
Huân chương Lao động Hạng Nhất
Huân chương Lao động Hạng Nhất
Tôn vinh Viện Dầu khí Việt Nam
Tôn vinh Viện Dầu khí Việt Nam
Quality Crown
Quality Crown
Global Leadership Awards 2013
Global Leadership Awards 2013
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
Cúp Vàng ISO 2009
Cúp Vàng ISO 2009