Nghiên cứu điển hình

DANH SÁCH CHUYÊN GIA
N.A.Duc.png
TS. Nguyễn Anh Đức
Viện trưởng

- Quy trình sản xuất Metanol từ hỗn hợp hydro/cacbonic bằng lò phản ứng dạng màng;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân loại xúc tác thải của ngành chế biến Dầu khí..

Phone: 0934461188

Email: duc.a.nguyen@vpi.pvn.vn

Phan Minh Quốc Bình

Phó Viện trưởng

 

- Khảo sát, đánh giá phương pháp giảm hoạt tính xúc tác theo quy trình tuần hoàn propylene và xác định các thông số tối ưu để giả lập xúc tác FCC cân bằng của các nhà máy lọc dầu..

Phone: 0918130555

Email: binpmq@vpi.pvn.vn

Phan Minh Quoc Binh.jpg
Tran Vinh Loc.jpg
Trần Vĩnh Lộc

Phó giám đốc PVPro

 

- Đánh giá các phương án tích hợp nguồn khí từ mỏ cá voi xanh gắn với NMLD Dung Quất;
- Thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam...

Phone: 0903697050

Email: loctv@vpi.pvn.vn

Lê Phúc Nguyên

Trưởng phòng PVPro

 

Hoàn thiện quy trình công nghệ thu hồi riêng rẽ các oxit nguyên tố đất hiếm từ xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất...

Phone: 0902666482

Email: nguyenlp.pvpro@vpi.pvn.vn

Le phuc nguyen.jpg
tải xuống.png
Võ Nguyễn Xuân Phương

Chuyên viên PVPro

 

- Nghiên cứu công nghệ hoàn nguyên và tái sử dụng xúc tác V2O5 thải từ quá trình sản xuất axit sunfuric...
 

Phone: 0902880756

Email: phuongvnx.pvpro@vpi.pvn.vn

Phone: 0912775045

Email: lanhl@vpi.pvn.vn

Hoang Linh Lan.jpg
Hoàng Linh Lan

Phó Trưởng Ban KHCL

 

- Quy hoạch phát triển công nghiệp hóa dầu Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;
- Chế tạo sản phẩm anot hy sinh nhôm và tiến hành kiểm định chất lượng quốc tế..

Nhân sự chủ chốt_website VPI_image012.pn
Trương Như Tùng

Chuyên gia PVPro

 

'Ứng dụng thành công kỹ thuật LP (Linear Programming) – nghiên cứu vận hành trong công nghiệp lọc hóa dầu...

Phone: 0123456789

Email: tungtn@vpi.pvn.vn

Nguyễn Hữu Lương

Chuyên gia

 

Quy trình chế tạo vật liệu polymer siêu nhẹ có cấu trúc aerogel từ các nguồn giấy thải và vỏ trấu, có khả năng hút dầu vượt trội trong hỗn hợp dầu-nước...

Phone: 0907537933

Email: luongnh@vpi.pvn.vn

tải xuống.png
Nhân sự chủ chốt_website VPI_image014.pn
Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên gia VPI/PVPro

 

- UFC85/Formaldehyde project;
- NH3 revamping and NPK plant (chemical process) Complex Project..

Phone: 0123456789

Email: abc@gmail.com