VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) xin thông báo mời chào giá:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Lưu trữ Dầu khí)

2. Tên hạng mục: “Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Trung tâm Lưu trữ Dầu khí Phía Nam”

3. Nguồn vốn:

- Hợp đồng Thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành dầu khí;

- Hợp đồng dịch vụ từ các Nhà thầu;

4. Thời gian phát hành YCCG: 10 giờ 00 phút ngày 06/07/2020

5. Địa điểm phát hành YCCG: Bộ phận Quản lý và Khai thác Tài Liệu Nam-Trung tâm Lưu trữ Dầu khí Phía Nam thuộc Viện Dầu khí Việt Nam

6. Giá bán: Miễn phí

7. Thời điểm nộp HSCG: 10 giờ 00 phút ngày 08/07/2020

34 views
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam,

Số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37843061  

Fax: (024) 37844156

Email: contact@vpi.pvn.vn 

© 2018 by VDKVN

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now