Thông báo gia hạn mời cung cấp dịch vụ tư vấn

Updated: Sep 9, 2019

Bên mời chào giá: Viện Dầu khí Việt Nam

- Nội dung công việc: Xây dựng phương án kỹ thuật và sơ bộ khái toán đầu tư các công trình kho cảng, tái hóa khí LNG

- Nguồn kinh phí: Từ chi phí trực tiếp của Nhiệm vụ

- Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh

- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 23/08/2019 đến hết ngày 28/8/2019

- Thời gian nhận hồ sơ chào giá sau khi gia hạn: Từ ngày 23/08/2019 đến hết 17h00 ngày 11/09/2019

- Chi tiết nội dung công việc tại file đính kèm.

0 views
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam,

Số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37843061  

Fax: (024) 37844156

Email: contact@vpi.pvn.vn 

© 2018 by VDKVN

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now