Thông báo mời cung cấp dịch vụ Tư vấn

Updated: Jul 19, 2019

Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam

Tên gói thầu: tư vấn về “Cơ sở pháp luật áp dụng và các bất cập pháp lý về quản lý, giám sát đầu tư đối với hoạt động đầu tư thăm dò dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và góp ý hoàn thiện dự thảo Quy định về quản lý, giám sát đầu tư của PVN”

Nguồn kinh phí: từ chi phí trực tiếp của Nhiệm vụ;

Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 18/7/2019;

Chi tiết

45 views
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam,

Số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37843061  

Fax: (024) 37844156

Email: contact@vpi.pvn.vn 

© 2018 by VDKVN

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now