THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Tên hạng mục: Cung cấp số liệu thị trường nước ngoài (chi tiết tại đây)

2. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 1878/HĐ-DKVN ngày 23/04/2020 Viện giao theo Quyết định số 1829/QĐ-VDKVN ngày 27/04/2020.

3. Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 14 giờ 00 ngày 09/07/2020

4. Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam - Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

5. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá: không chậm hơn 14 giờ 00 ngày 14/07/2020

57 views
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam,

Số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37843061  

Fax: (024) 37844156

Email: contact@vpi.pvn.vn 

© 2018 by VDKVN

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now