Thông báo về việc hủy bỏ phôi bằng tiến sĩ số hiệu 009053 (do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp).Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo về phôi bằng tiến sĩ bị hủy bỏ như sau:

Số lượng phôi bằng hủy bỏ: 01 chiếc;

Số hiệu, lý do hủy bỏ và tình trạng phôi bằng:

1. Số hiệu phôi bằng: 009053

2. Lý do hủy bỏ: Viện DKVN sử dụng mẫu phôi bằng tiến sĩ tự thiết kế cho chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Dầu khí Việt Nam (theo Quyết định số 4518/QĐ-VDKVN ngày 13/9/2019)

3. Tình trạng phôi bằng trước khi bị hủy bỏ: Phôi bằng đã được ghi các thông tin về chuyên ngành đào tạo, người được cấp bằng và đã ký người cấp bằng, đóng dấu xác nhận của Viện.

4. Hình thức hủy bỏ: Cắt góc phôi bằng

Xin xem nội dung biên bản hủy bỏ phôi bằng tại đây

58 views
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam,

Số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37843061  

Fax: (024) 37844156

Email: contact@vpi.pvn.vn 

© 2018 by VDKVN

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now